Organik Tarım Kanunu ve ilgili Yönetmelik

| 17 Nisan 2011 Pazar

Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile uyulması gerekli kural ve yöntemler belirlenmiştir.

Organik Tarım Kanunu ve ilgili Yönetmelik

Organik tarım konusunda ceza ve yaptırımlar var mı?

Organik tarım, üreticiler, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, işletmeler hakkında uyulması gereken konular 1 Aralık 2004 tarihinde kabul edilen 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

Organik Tarım Kanunu’nun birinci maddesinde kanunun amacı açıklanmıştır: “Bu kanunu amacı; tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

Kanunun dördüncü bölümünde “ceza hükümleri” belirtilmiştir.

Ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, 10 Haziran 2005 tarihinde “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yönetmelik; her türlü bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi veya temini, orman ve doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması, bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması, kontrolü, sertifikalandırılması, denetimi ile cezai hükümlere ilişkin teknik ve idari hususları kapsar.

Organik Tarım Kanunu tam metnini incelemek için tıklayın

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik tam metni için tıklayın

Paylaş:
Kategoriler: ORGANİK


Yorum Gönder

Yorum göndermek için kayıtlı olmalısınız. Ekolojik Rehber'e üye olmak için tıklayın.



Yazar Hakkında

Editör


2006 yılından bugüne Naturey.com ekibine destek veriyor. Organik, ekolojik, yeşil ürün ve hizmetlerdeki yenilikleri izliyor. Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişim halinde. Ekolojik yaşam konusunda haberleriniz, önerileriniz, yorumlarınız mı var? Ekolojikrehber.com sitesinin en altındaki iletişim linkinden ulaşacağınız iletişim formunu kullanarak ona iletebilirsiniz.