Organik tarım nedir?

| 17 Nisan 2011 Pazar

Ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer işlemlerde, kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmadan yapılan tarım “organik tarım” olarak tanımlanır.

Tüm işlemler, yeterliği onaylanmış kurum ve kuruluşlar tarafından; kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının, laboratuarların ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanmasını ve düzenli aralıklarla denetlenmesi söz konusudur.

organik tarımETO Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği’nin web sitesinde yapılan tanıma göre; “ekolojik tarım, tarımsal üretimde yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğal dengeyi korumayı amaçlayan alternatif bir üretim yöntemidir. Bu yöntemde sentetik gübre, ilaç, büyüme maddeleri ve genetik yapısı modifiye edilmiş organizmalar (GMO) kullanılmadan verim ve kalite sürekliliği sağlanır.”

“Organik”, “ekolojik”, “biyolojik” kelimeleri aynı anlama mı geliyor?

1 Aralık 2004 yılında kabul edilen 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu’na göre, “organik” kelimesi “ekolojik” ve “biyolojik” kelimeleriyle eşdeğer anlamı ifade eder.

Organik Tarımın yapıldığı arazilerin özellikleri nelerdir

Organik üretim yapılacak arazinin; geleneksel üretim yapılan bölgelerden, işlek anayollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsu ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekir. Bu mesafeler kontrol kuruluşu tarafından belirlenir.

Organik tarımın temel ilkeleri nelerdir?

ETO Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği’nin web sitesinde yapılan tanıma göre;

 Ekolojik Tarımın Temel İlkeleri

– Doğal çevre ile uyumlu üretim,

– Çiftlik veya yerel kaynakların kullanımına dayanan kendine yeterli kapalı bir sistemin oluşturulması,

– Nihai ürün yerine tüm üretim sürecinin kontrol edilip ürünün sertifikalandırılması,

 Bitkisel Üretimde;

– Gerektiğinde ve uygun yöntemlerle toprak işleme,

– Topraktaki organik madde ve verimliliğinin korunması,

– Kimyasal gübre yerine toprak verimliliğinin ekim nöbeti, yeşil ve organik gübrelerle sağlaması,

– Dayanıklı, sağlıklı tohum ve bitki çeşitlerinin seçimi,

– Uygun ekim-dikim yöntemleri ve zamanı,

– Bitki direncinin arttırılması, hastalık ve zararlılara karşı gerektiğinde kültürel ve biyolojik yöntemler ile organik kökenli prepatların kullanımı,

– Yabancı ot kontrolünde ekim nöbeti, bitkilerinin morfolojik özellikleri gibi yöntemlerin ele alınıp gerektiğinde mekanik yöntemlerin kullanımı,

– Ekolojik yöntemlere uygun hasat, depolama ve dağıtım,

– Ekolojik işletme esasları,

 Hayvansal Üretimde;

– Sağlıklı hayvan yetiştiriciliği,

– Hayvan barınaklarında uygun yaşam koşulları,

– İşletmede yemlerin üretilmesi ve organik yemlerden yararlanma,

– Damızlık ve ırk seçiminde ekolojik uygunluk.

Organik tarımda bitkiler nasıl korunuyor?

Organik tarımda, sentetik kimyasal maddelerin (örn. genelde gübreler, ot ilaçları, bitki koruma ürünleri, insektisitler ve pestisitler) kullanımı yasaklanmıştır. Bitkiler öncelikle hastalıklara dirençli türlerin seçilmesi ve uygun toprak işleme metotları vasıtasıyla korunmaktadır.

 Bunlar:

– ürün rotasyonu, örn. aynı arazide ardışık olarak aynı ürün yetiştirilemez. Bu metodun temelini oluşturan mantık, parazitler gelişemez ve bitki besinleri aşırı tüketilmez.

– sıra çalıları ve ağaçların dikilmesi, sadece peyzajı daha hoş yapmaz, aynı zamanda parazitlerin doğal predatörleri için barınak sağlar ve komşu alanlardan gelen kirlilik maddelerine karşı fiziksel bir bariyer oluşturur.

– ara ürün yetiştirme, örn. bir ürün diğerlerinin parazitleri tarafından seviliyorsa, farklı ürünlerin paralel işlenmesi.

Organik tarım, iyi-bozunmuş gübre ve organik kompostlar (örn. çimen vb.) ve yeşil gübre gibi doğal gübreleri kullanır. Örn. bu amaç için dikilmiş yonca ve hardal gibi bitkilerin toprağa karıştırılması.

Bitkileri hastalık ve zararlılardan korumak gerektiğinde, bitkisel, hayvansal veya mineral orijinli doğal maddeler kullanılır, örn. bitki ekstraktları, faydalı predatörler, kaya unu veya toprak yapısını ve kimyasal kompozisyonunu ıslah eden ve bitkileri kriptogamik saldırıdan koruyan doğal mineral maddeler.

Organik toprak işleme teknikleri çiftlikte doğal dengeyi düzenler. Bununla beraber, parazit saldırısı veya diğer zıt faktörler meydana gelebilir, operatör sadece AB Yönetmeliği (“pozitif liste” diye adlandırılır) tarafından izin verildiği açıkça ifade edilmiş doğal orijinli maddeleri kullanmak zorundadır.

Bilgiler ICEA Türkiye web sayfasından alınmıştır. Daha fazla bilgi için www.icea-tr.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Paylaş:
Kategoriler: ORGANİK


Yorum Gönder

Yorum göndermek için kayıtlı olmalısınız. Ekolojik Rehber'e üye olmak için tıklayın.Yazar Hakkında

Editör


2006 yılından bugüne Naturey.com ekibine destek veriyor. Organik, ekolojik, yeşil ürün ve hizmetlerdeki yenilikleri izliyor. Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişim halinde. Ekolojik yaşam konusunda haberleriniz, önerileriniz, yorumlarınız mı var? Ekolojikrehber.com sitesinin en altındaki iletişim linkinden ulaşacağınız iletişim formunu kullanarak ona iletebilirsiniz.