Doğal Tıp, Alternatif Tıp, Tamamlayıcı Tıp nedir?

| 23 Haziran 2011 Perşembe

Doğal Tıp kavramı,  İngilizce Naturopathy, Almanca ise Naturheilkunde ya da Naturmedizin olarak kullanılmaktadır. Almanca’daki ‘Heilpraktiker in’ kavramı ise geleneksel anlamda ‘Doğal Tıp Uzmanı’ meslek tanımına karşılık gelir.

Doğal Tıp nedirDoğal Tıp, her insanın sahip olduğu kendini iyileştirici güçlerin (kendi kendini sağaltma gücü) doğal ilaç ve uygulamalar ile harekete geçirilmesi ve güçlendirilmesi sayesinde hastalıkları önlemeyi veya tedavi etmeyi amaçlayan tedavi yöntemlerinin tamamına verilen isimdir.

Doğal Tıp, iyileşme şekli ve iyileştirici yöntemler açısından olmak üzere iki anlamda ‘doğal’ dır.

1. İyileşme şeklinin doğal oluşu: Doğal Tıbbın hangi yöntemini veya ilacını kullanırsak kullanalım, o insanın (bedensel, zihinsel ve ruhsal) kendisinin aktif bir şekilde iyileşme sürecine katılımını teşvik ediyoruz.

Örneğin obezite şikayetinden dolayı bana gelen bir insanın, öncelikle neden bu noktaya geldiğini, yani sebebi araştırıyorum. Bu tedavi sürecinde birlikte hareket ederek örneğin diyet ve önerdiğim çay ile belli organ sistemlerini hareke geçirerek depo halindeki yağları eritmesini sağlıyoruz ve bu süreci daha efektif hale getirmek için de mutlaka hareket etmesi gerekiyor. Eğer sebep sadece yanlış beslenme ve yaşam koşulları ise, böylece doğal ve yavaş bir şekilde fazla kilolar verilir. Bu tedavi sürecinde amaç, kilo alma konusunda farkındalık yaşatarak, buna bağlı olarak beslenme ve yaşam tarzını değiştirerek söz konusu kişinin tekrardan kilo almamasını sağlamaktır.

2. Yöntem ve ilaç şekillerinin doğal oluşu: Doğal Tıp ile tedavide kullanılan uygulamalar ve ilaçlar tamamen doğal olmalıdır. Örneğin günümüzde sık sık yaşanan baş ağrıları  veya migrenden dolayı Avrupa’da özellikle Doğal Tıp Uzmanlarına başvurulur. Baş ağrısının sebebine göre tedavi uygulanır. (Sebebi ciddi bir şey de olabilir, o nedenle hep dikkatli olmalıyız!) Sebebi belli olan baş ağrılarının tedavilerinin hiç biri insanı hissizleştirerek ya da uyuşturarak olmamalı. Aksine belki bu söz konusu insana temiz hava, su, yemek, belki masaj, fitoterapik çay, homeopatik bir ilaç, akupunktur ya da  bir insanla konuşma yani bir şekilde rahatlamak (içinde bulunduğu stres ortamından uzaklaşma) vb. uygulama iyi gelebilir. Sonuçta her uygulama veya ilaç doğaldır.

Doğal Tıp, Alternatif Tıp, Tamamlayıcı Tıp aynı anlama mı geliyor?

İnsanlar, tarih boyunca birçok konuda olduğu gibi sağlık konusunda da halklarının, gruplarının ‘bilge’ kişilerine danışırlardı. Bu “bilir kişilerin” batınılikleri, yani her insanın sahip olamadığı, olayların iç yüzünü görebilecek kabiliyete sahip oldukları kabul edilirdi.

Her halkın bilgesi vardır ve bilim tarihinde bu kişilerin antik dönemde filozof olarak adlandırıldığını biliyoruz. Bazı halklarda günümüzde hâlâ sağlık konusu dahil olmak üzere bütünsel bir bakışaçısı hakim.

Fakat yine de tarihimizde, bilimlerin uzmanlıklar adı altında birbirinden ayrıldığını biliyoruz ve doğa bilimlerine ait bir Tıp biliminin, Hitit uygarlığı döneminde bile kendi başına bir uzmanlık alanı olarak şifacılar (hekimler) tarafından uygulandığına dair bulgular mevcut.

Tıp kavramı ise söyle tanımlanır: “Sağlığın korunması ve hastalığın giderilmesi, yatıştırılması veya önlenmesi ile ilgilenen bilim ve sanat (dalı)”. (Merriam-Webster). Bu alıntıdan da anlaşılacağı gibi Doğal Tıbbın tanımı ile, genel itibarıyla ‘Tıp’ kavramının tanımı birbirine çok yakın.  Bu bize aslında bir tane Tıp olduğunu gösteriyor, yani Tıp kavramının önüne gelen modern, ortodoks, alternatif, doğal gibi sıfatlar aslında sonradan Tıbbın uygulanış şekillerine göre birbirlerinden ayırt edilebilmeleri için kullanılmıştır.

Özellikle Modern Tıbbın yetersiz kaldığı ve eski tıbbi yöntemlere başvurulduğu şu son yüzyılda, hatta son 20-30 yılda kavram anlamı olarak Doğal Tıp ve Modern Tıp artık birbirinden ayrı sistemler olarak kullanılmaktadır ve Modern Tıbba alternatifler aranmaktadır.

Bu durumda Doğal Tıp, uygulanma şekline göre, örneğin bir hasta sadece Doğal Tıp ile tedavi edilmesi durumunda Alternatif  Tıp veya Modern Tıbba ek olarak uygulanması durumunda Tamamlayıcı Tıp olarak adlandırılmaktadır.

Doğal Tıbbın Modern Tıp ile karşılaştırılması

Doğal Tıp nedir?Ben, yaklaşık 20 yıllık meslek hayatımda değişik fonksiyonlarda etkin olduğum alanlarda iki nesnenin veya olgunun karşılaştırılmasında önce ortak yanları ele almaya çalıştım. Doğal Tıp ile Modern Tıp karşılaştırmasını da bu şekilde ele almak isterim. Her iki Tıp, her şeyden önce insana hizmet etmeyi amaçlar ve aslında birbirinin zıddı olarak değil, aksine içinde bulunduğumuz çağın birbirini tamamlayan iki Tıbbı olarak algılanması taraftarıyım. Modern Tıp günümüzde en ileri teknolojiyi kullanarak en hassas organ ameliyatlarını, naklini, hastalık durumu teşhisleri vb. ile insanlığa hizmet etmektedir. Bu hizmetlerinden dolayı ben bir Doğal Tıp Uzmanı olarak Modern Tıbba minnettarım.

Tabii ki gönül isterdi ki hiç bir ameliyat, organ nakli vs. gerekli olmasın, ama içinde bulunduğumuz gerçeklik bunu gerektiriyor. Biz ise bu çağın gerektirdikleri ile yola gitmeyi öğrenmeliyiz.

Benim görüşüm, bir ülkenin optimal bir Tıp sisteminde hem Doğal Tıbba hem de Modern Tıbba yer verilmeli ve kesinlikle bu ikisi birbirine düşmanmış gibi lanse edilmemeli. Ben mesleğimi Almanya’da öğrenip uyguladığım için orada durum Türkiye’ye göre oldukça farklı. (Bu konuyu daha sonraki yazılarımda ayrıntılı bir şekilde ele alacağım.)

Şüphesiz Modern Tıp hekimlerinin hepsi aynı değildir ve hastalarını birçok konuda aydınlatıyorlardır ve her ufak rahatsızlıkta hemen sentetik ilaç yazmıyorlardır.(Örneğin benim Almanya’daki aile hekimim ve çocuk doktorum böyle çalışıyor, önce hakim oldukları kadarıyla Doğal Tıp yöntemlerini uyguluyorlar, sadece zorda kalırlarsa ağrı kesici veya antibiyotik yazıyorlar.) Her Doğal Tıp Uzmanı da (örneğin Almanya’da) hastalarına yeterince zaman ayırmıyordur, yerine göre tedavilerini bütünsel değil de lokal uygulamak zorunda kalıyordur.

Kısaca bu yazımla ne Modern Tıp hekimleri hakkında olumsuz bir genelleme yaparak onları karalamak, ne de Doğal Tıp uzmanları hakkında olumlu bir genelleme yaparak onları savunmak isterim. Kısaca günümüzde artık bu iki Tıp anlayışı ve uygulanışı arasında geçişler söz konusudur ve bu ince geçişleri görmemizde yarar var.

Yine de  dünyada hakim olan bir Modern Tıp zihniyeti ve bir de Doğal Tıp zihniyeti veya felsefesi ve uygulaması olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bundan sonraki karşılaştırmamı tamamen bu anlayışları kastederek yapacağım.

Doğal Tıp ile Modern Tıp arasındaki en bariz fark eğitimlerinden itibaren başlıyor. Modern Tıp eğitimi, insanların hastalanması durumunda başvurulması gereken bir Tıp olarak öğretilir, Doğal Tıp ise esasen insanların hastalanmaması için salık verilen önlemlerden oluşmaktadır. Fakat insanlar ne yazık ki Doğal Tıp Uzmanlarına aynı diğer Modern Tıp zihniyetiyle yaklaşarak hastalanınca geliyor ve bazı durumlarda Doğal Tıp için geç kalınmış olabiliyor. Bu konuya en belirgin örnek kanser konusudur. Kanser, aslında bir hastalık olarak ele alınmamalı. Onun yerine, bir insanın hayatında bir çok yolunda gitmeyen durumların sonucu olarak organizmamızın son çare olarak içinde bulunduğu çıkmazlardan kendini imha etme yoluna giderek çözüm üretme halidir. Ben hastalarımda böylesi durumları tespit edince onlara kanser tanısı henüz konmadan, kanserden önleyici tedavi uyguluyorum. (Bizi kansere götürücü durumlarda kişiden kişiye farklıdır ve bunları bu noktada saymak bu yazının kapsamını aşmaktadır.) O nedenle Doğal Tıbbın ve Modern Tıbbın kanser konusuna bakış açıları farklıdır.

Doğal Tıbbı Modern Tıp ile karşılaştırdığımızda aralarındaki diğer farklar ise kısaca hastaya, hastalığa bakışlarında ve buna bağlı olarak da tedavi şekillerinde görmekteyiz. Doğal Tıp mümkün olduğunca hastayı bütünsel bir şekilde ele almaya çalışır. Modern Tıpta ise daha ziyade hastalık göz önünde bulundurulur ve bu durumda lokal ve hatta hücre tedavisi yapılmaktadır. Doğal Tıp ile tedavide ise, bir insanın içinde bulunduğu bütün koşullar göz önünde bulundurulmaya çalışılır ve tedavi programı da  kişinin özel durumu ve zihinsel, ruhsal ve bedensel koşullarına göre uygulanır. Kısaca, Doğal Tıp ile tedavide  bütünsellik ve bireysellik ilkeleri iyileşme sürecinin mihenk taşlarını oluşturmaktadır.

Sağlıkla Kalın

Şaduman Karaca
Doğal Tıp Uzmanı / Almanya

 

Paylaş:
Kategoriler: SAĞLIK


Yorum Gönder

Yorum göndermek için kayıtlı olmalısınız. Ekolojik Rehber'e üye olmak için tıklayın.Yazar Hakkında

Şaduman Karaca


1964 yılnda Ordu'da doğdu. 1985'de Almanya’ya gitti. 1986-1992 yıllarında Berlin Humboldt Üniversitesi'nde Felsefe öğrenimi aldı. 1989'da anne oldu. 1990 yılından bugüne Pedagog, Sosyal Danışman, Psikososyal Danışman, Eğitimen olarak çalışıyor. 1998-2002 arası doktora çalışması çerçevesinde Humboldt Üniversitesi'nde etnolojik alan araştırmaları yaptı. 2003 Yoga öğretmenliği eğitimi (Diploma:Yoga öğretmeni) 2004 Yoğun Şiatsu eğitimi (Sertifika: Şiatsu Terapisti) 2004-2007 Doğal Tıp eğitimleri. 2 yıl yoğun tıp eğitimi (Berliner Schule für Heilkunde). 6 ay tıp sınavına hazırlık kursları (Patasophia Doğal Tıp Okulu). 3 yıl Homeopati eğitimi, staj & Süpervizyon (Patasophia Doğal Tıp Okulu). 3 yıl Antroposofik Felsefe temelinde Bitki Şifa Bilimi (Patasophia Doğal Tıp Okulu). 4 yıl Fitoterapi eğitimi (IfP - Fitoterapi Enstitüsü Berlin, Avrupanın tek Fitoterapi ağırlıklı Doğal Tıp Okulu). 6 ay göz diyagnozu ve Süpervizyon. 6 ay yüz diyagnozu. Schüssler Tuzları Eğitimleri. Ayurveda ve Tibet masajı. Kulak Akupunkturu, Aromaterapi, Reflexoloji. Çok sayıda birkaç günlük Doğal Tıp alanında eğitim ve uygulama seminerleri. 2006 Doğal Tıp Uzmanlığı Sınavı ve Doğal Tıpla Tedaviye Hak Belgesi (Heilpraktikerin). 2007 Almanya'da Muayenehane açma ve Doğal Tıp uzmanı olarak serbest meslek hayatına geçiş. 2008 Türkiye Homeopati Derneği kurucu üyesi. 2009-2010 mediasyon (uzlaştırma) eğitimi. 2009-2011 iletişim ve davranış eğitmenliği eğitimi (Ausbildung zur Kommunikations- und Verhaltenstrainer) Humboldt Üniversitesi. Doğal Tıp alananında aldığı diğer ek eğitim ve kurslar: Ayurveda Yoga Masajı, Tibet Masajı, Aromaterapi, Krem, Merhem ve Parfüm yapımı, Bach Çiçekleri Terapisi, Kulak Akupunkturu, Aschner Yapı Metodları (Şişe çekme, sülük koyma, kan akıtmalar vs.), Schüssler Tuzları (Biyokimya), Antropozofik Tıpla kanser tedavisi, Doğal Tıb ile ilkyardım, Homeopatik ilaç yapımı, Beslenme Danışmanlığı, Sağlık Danışmanlığı, Almanya’nın değişik okullarında birçok homeopatik derinleşme seminerleri, Fitoterapik tedavide özel hastalıklar üzerine derinleşme seminerleri, Homeopati ve göz diyagnozuyla Fitoterapi süpervizyonlarına düzenli katılım.