Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG)

| 7 Haziran 2011 Salı

AFAG, “Akdeniz fokunu korumak; Akdeniz’i korumaktır!” anlayışı ile, Akdeniz fokunun ve onun yaşam ortamı olan Akdeniz kıyı ekosisteminin korunması ve araştırılması amacıyla Türkiye’de kurulmuş ilk ve tek ihtisaslaşmış sivil toplum kuruluşudur.

Akdeniz FokuAFAG, Avrupa’nın en nadir memeli türü olan Akdeniz fokunun Türkiye kıyılarında yaşamını sürdürmesi ve türün yaşam ortamı olan kıyıların korunması için çaba göstermekte ve çalışmalar yapmaktadır.

Vizyon: İnsanlar ve tüm doğal canlı formları için yaşanabilir kıyılar ve denizler, denize dayalı sürdürülebilir geçim kaynakları ve tüm bileşenleri ile sağlıklı denizel / kıyısal ekosistemler…

Misyon: Türkiye kıyılarındaki Akdeniz foku yaşam alanlarının ve fok popülâsyonlarının korunması, geleneksel küçük ölçekli kıyı balıkçılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

AFAG Hakkında AFAG “Akdeniz fokunu korumak; Akdeniz’i korumaktır!.. ” anlayışı ile, Akdeniz fokunun ve onun yaşam ortamı olan Akdeniz kıyı ekosisteminin korunması ve araştırılması amacıyla Türkiye’de kurulmuş ilk ve tek ihtisaslaşmış sivil toplum kuruluşudur.

Nihai amacı kıyı ve deniz ekosistemlerinin bir bütün olarak korunmasını sağlamaktır.

22 yıldır Avrupa’nın en nadir memeli türü olan Akdeniz fokunun Türkiye kıyılarında yaşamını sürdürmesi ve türün yaşam ortamı olan denizlerin ve kıyıların korunması için çaba göstermekte ve çalışmalar yapan AFAG, Akdeniz fokunun ve yaşam alanlarının Türkiye’de korunması amacıyla;

– Akdeniz fokunun kıyılarımızdaki yaşam alanlarını, dağılımını ve sayılarını belirlemek için araştırma çalışma ve projeleri tasarlar ve yürütür,

– Türün ve yaşam alanının korunmasına yönelik çalışmalar yapar, kısa-orta-uzun vadeli projeler tasarlar, finans bulur ve uygular,

– Akdeniz fokunun ülkemizde azalmakta olmasının ardında yatan nedenleri araştırır, çözüm önerileri geliştirir ve ilgili devlet kurumları ve özel sektöre, ayrıca Ulusal Fok Komitesi’ne önerir,

– Basılı ürünler, bilimsel ve popüler makaleler; seminer, konferans ve dia gösterileri yoluyla kamuoyu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirir,

– İlgili devlet kuruluşları içerisinde, Akdeniz fokunun ve yaşam ortamının korunması için alınması gereken önlemleri çabuklaştırmak amacıyla, bilgilendirme çalışmaları yapar ve gösterilecek gayretleri teşvik eder, koordinasyon çalışmaları yapar,

– Yerel, ulusal ve uluslararası camiada Akdeniz foku üzerine çalışan kuruluşlarla tecrübe ve bilgi alışverişinde bulunur.

Hedefler:

1. Akdeniz Fokunun yaşam alanlarını korumak

Kıyı alanlarının aşırı ve yasadışı yapılaşmadan korunması ve daha akılcı kullanılması yönünde çalışmalarda bulunmak.

2. Akdeniz Fokunun besin stoklarını korumak

Balık stoklarının ve deniz ekosisteminin zararlı ve yasadışı suürünleri avcılık metotlarına karşı korunmasını sağlamak.

3. Akdeniz Foku ölümlerini önlemek

Akdeniz foku ile kıyı balıkçısı ve balık çiftlikleri arasındaki gerilimi azaltarak fokların kasti olarak öldürülmelerini, ağlara takılarak boğulmalarını ve hasta, yaralı, öksüz foklara müdahale ederek ölümleri en aza indirmektir.

Adres: Kazakistan Cd. No: 94/5 Emek 06510 Ankara
Tel: +90 (312) 213 08 34
Web: www.sadafag.org

 

Paylaş:
Kategoriler: Sivil Toplum, TOPLUM


Yorum Gönder

Yorum göndermek için kayıtlı olmalısınız. Ekolojik Rehber'e üye olmak için tıklayın.Yazar Hakkında

Editör


2006 yılından bugüne Naturey.com ekibine destek veriyor. Organik, ekolojik, yeşil ürün ve hizmetlerdeki yenilikleri izliyor. Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişim halinde. Ekolojik yaşam konusunda haberleriniz, önerileriniz, yorumlarınız mı var? Ekolojikrehber.com sitesinin en altındaki iletişim linkinden ulaşacağınız iletişim formunu kullanarak ona iletebilirsiniz.